Källor: EU-länderna eniga om bötesprocedur mot Italien

13 juni 2019

EU-länderna stödjer kommissionens syn att Italien har brutit mot stabilitetspakten. Landet uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att paktens budgetregler följs, uppger EU-källor för Direkt/Di.