Klart för fördjupat försvarssamarbete inom EU

15 november 2016
Uppdaterad: 15 november 2016

EU-ländernas försvarsministrar gav på måndagen klartecken till att arbeta vidare med ett fördjupat försvarssamarbete inom EU, bland annat handlar det att införa ett samordningskontor för internationella insatser.

– Vi har ställt oss bakom ett gemensamt dokument som handlar om hur ska arbeta vidare med vad vi kan kalla Europeisk förmåga. Det kan handlar om att gå in i olika typer av krissituationer. Det kan handla om stöd till de militära missioner vi har i till exempel Afrika, hur planeringsfunktioner och stabsfunktioner kommer att se ut. Det kan också handla om hur vi hanterar cyberhot och hybridhot, sade försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Ekot.