Klartecken för frihandelssamtal med Indonesien

18 juli 2016
Medlemsländerna har i dag måndag gett EU-kommissionen grönt ljus att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Indonesien. Förhandlingarna väntas inledas i slutet av året. ■