Klartecken för svensk-finsk militärallians

5 juni 2020
Uppdaterad: 5 juni 2020

Riksdagens utrikes- och försvarsutskott ställde sig på torsdagen bakom regeringens förslag om att inleda ett så kallat operativt försvarssamarbete med Finland. Försvarssamarbetet syftar till att stärka Sveriges och Finlands nationella försvar och ländernas förmåga att agera militärt tillsammans. Ett sådant beslut måste godkännas av minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter. När slutlig omröstning äger rum är ännu inte bestämt.