Klartecken för nya förhandlingar med Azerbajdzjan

14 november 2016

EU-ländernas utrikesministrar gav på måndag EU-kommissionen i uppdrag att förhandla fram ett nytt samarbetsavtal med Azerbajdzjan. Avtalet ska ersätta det nuvarande från 1996.