Kommissionen ber om mer budgettydlighet

26 oktober 2016
I ett brev till de sju euroländerna Italien, Spanien, Belgien, Portugal, Finland, Cypern och Litauen ber EU-kommissionen om mer information om deras budgetplaner för nästa år eftersom de riskerar att bryta mot unionens budgetregler. ■