Kommissionen ett steg närmare EU-domstolen

24 juni 2021

EU-parlamentets talman skrev på onsdagen, på uppdrag av hela parlamentet, ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gällande unionens nya rättsstatsmekanism. Talmannen kräver att kommissionen omgående tar mekanismen, som kan stoppa EU-pengar till medlemsländer som bryter mot grundläggande demokratiska regler, i bruk. Kommissionen får nu två månader på sig att agera annars riskerar man dras inför EU-domstolen för brott mot fördraget.

– Det här är en glädjens dag att Europaparlamentet nu sätter ner foten och börjar dra EU-kommissionen inför EU-domstolen, sade Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) i ett uttalande.