Kommissionen godkänner svensk gränskontroll

13 november 2015
Uppdaterad: 6 februari 2017
Schengenländer som tillfälligt inför gränskontroller måste meddela EU-kommissionen som granskar huruvida reglerna följs. ”Den nuvarande situationen i Sverige verkar, vid första påseendet, vara en situation som täcks av reglerna.”, heter det i ett uttalande från EU-kommissionen. ■