Kommissionen godkänner svenska hyresrabatter

16 april 2020

EU-kommissionen godkände på onsdagen ett svenskt program för hyresrabatter på upp till fem miljarder kronor till stöd för hyrestagare med verksamhet inom hotell, restaurang, detaljhandel och vissa andra verksamheter i coronapandemin.