Kommissionen: Pandemin har gjort det svårare att nå FN-mål

16 juni 2021

FN har satt upp 17 hållbarhetsmål om att bland annat utrota fattigdom, skydda planeten och garantera allas välstånd till år 2030 som EU åtagit sig att uppfylla. Eurostat presenterade på tisdagen sin senaste rapport för hur det går. Unionens ekonomikommissionär Paolo Gentiloni slår i ett uttalande fast att coronapandemin haft en negativ inverkan på EU:s möjlighet att nå målen men att pengarna ur EU:s coronafond ”kommer föra oss tillbaka på rätt spår igen”.