Kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot tyska författningsdomstolen

10 juni 2021

För ett år sedan kom den tyska författningsdomstolen med en överraskande dom som utmanade principen om att EU-rätt trumfar nationell rätt. I går onsdag tog kommissionen det första steget i en process som kan leda till EU-domstolen.

”Kommissionen anser att den tyska författningsdomstolens dom utgör ett allvarligt prejudikat, både för den tyska författningsdomstolens framtida rättstillämpning och för författningsdomstolar, högsta domstolar och andra domstolar i övriga medlemsländer. Tyskland har nu två månader på sig att bemöta kommissionens farhågor”, heter det i ett uttalande.