Kongressledamöter djupt oroade över indraget stöd

11 oktober 2018

22 amerikanska kongressledamöter uppger sig i ett brev till landets utrikesdepartement vara djupt bekymrade över situation en för oberoende media i Ungern och över USA:s politik i förhållande till landet.

Detta sedan departement stoppat en planerad stöd på 700 000 dollar avsedda för att främja oberoende media i Ungern. Ledamölterna påminner om att EU-parlamentet nyligen inlett ett artikel-7-förfarande mot Ungern och kräver besked om varför bidraget drogs in.