Kortslutning i striden om energipriserna i Europa

27 oktober 2021

Ministrarna kom, sågs och kunde konstatera att de har ganska olika syn på hur de höga energipriserna i EU-länderna ska tacklas.

– Meningarna är lika skilda efter mötet, säger energiminister Anders Ygeman (S) efter det extrainkallade mötet för EU:s energiministrar, uppger TT/GP.