Kraftig försenat tullsystem kritiseras

10 oktober 2018
Uppdaterad: 10 oktober 2018

En modernisering av tullunionen har stått på EU:s agenda sedan 2003 och införandet av centrala it-system är en viktig faktor. 15 år senare, säger EU:s revisorer på onsdagen, är vissa av systemen ännu inte på plats. Orsaken till förseningarna anges vara krav på ändrade och mer komplexa system, bristande finansiering och byråkratisk långsamhet när det gäller att fatta beslut i medlemsländerna. Det kan nu dröja ända till 2025 och längre än så innan it-systemet är helt på plats.  Se revisionsrapporten.