Krav på minskade utsläpp från lastbilar i EU

19 februari 2019

EU:s lagstiftare har för första gången enats om krav på utsläppsminskningar för lastbilar, rapporterar Ekot. Koldioxidutsläppen från nya tunga fordon, som lastbilar och bussar, ska minska med 15 procent till år 2025 och med 30 procent till år 2030, jämfört med dagens nivå.