Krav på nya utfrågningar med Polen och Ungern

1 februari 2019

16 medlemsländer, däribland Sverige, ska under torsdagens EU-ambassadörsmöte i Bryssel ha begärt att Polen och Ungern ska utfrågas i de så kallade artikel-7-förfarandena som inletts mot länderna för deras misstänkta övertramp mot rättsstatsprincipen, enligt Politico. Nästa möjlighet till sådana utfrågningar är vid EU-ministermötet i mitten av februari.