Krisande europeisk stålindustri åter på bordet

27 september 2016
På torsdag ska EU-kommissionen informera medlemsländernas näringsministrar om läget inom den europeiska stålindustrin och därefter följer en diskussion. Från ett europeiskt perspektiv finns kritik om att den globalt dominerande kinesiska stålindustrin har olagligt statsunderstöd i Kina och därmed konkurrerar ut stålindustrin i EU. Frågan väntas även komma upp på stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet i oktober. ■