Kritiskt EU-parlamentet vill höja minimilöner

11 februari 2021

I en faktaspäckad resolution om löner och arbetande fattiga i EU är Europaparlamentet kritiskt till att minimilönerna i bara tre EU-länder ligger över den nationella fattigdomsgränsen, något som borde vara regel i alla länder menar parlamentet. Europaparlamentet konstaterar därför att principen ”arbete är det bästa skyddet mot fattigdom” inte alltid gäller. Därför kräver de att det slutliga direktivet om minimilöner, som Europaparlamentet snart ska förhandla med medlemsstaterna om, ska använda fattigdomsgränsen, i tillämpliga fall, som ett golv.