Kroater i protest mot kvinnoskyddkonvention

26 mars 2018
Uppdaterad: 26 mars 2018

Konservativa krafter demonstrerar mot att Kroatien inför Europarådets kvinnoskyddskonvention. Anledningen: I den används begreppet genus. Demonstrationerna ägde rum två dagar efter att den kroatiske premiärministern Andrej Plenkovic meddelat att Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, ska ratificeras, enligt TT/GP.