Kvinnokvoter blockeras

7 december 2015
Bland annat Storbritannien, Tyskland och Nederländerna blockerade i dag ett EU-förslag om att minst 40 procent av börsnoterade företags styrelser måste vara kvinnor. ■