Lägre inflation i eurozonen

18 januari 2019

Inflationstakten för euroländerna låg i december på 1,6 procent, enligt siffror från Eurostat. Det är en tydlig minskning jämfört med en inflationstakt på 1,9 procent i november. Målet är att inflationen ska ligga på strax under två procent.