Lägsta arbetslösheten i euroländerna sedan 2008

2 mars 2018

I januari var arbetslösheten i de 19 euroländerna 8,6 procent. Det är den lägsta nivån sedan december 2008. Lägsta arbetslöshet i hela EU hade Tjeckien med 2,4 procent. I Sverige var andelen arbetslösa i januari 6,5 procent, enligt Eurostat.