Lärare protesterar i Ungern

23 februari 2016
Ungerns lärare går i täten för en protest mot det nya utbildningssystem som gjort skolan mycket centralstyrd och lärarna mer ofria.Läs mer