Låst läge på finländsk arbetsmarknad

3 december 2015

Krav på försämrat semestertillägg, färre röda dagar och sämre sjukersättningsvillkor har gjort att förhandlingarna om ett samhällsfördrag med arbetsmarknadsreformer i Finland har brutit samman.

Läs mer

HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER