Livsfarlig brokonstruktion i Genua

16 augusti 2018
Uppdaterad: 16 augusti 2018

Dödssiffran i Genua efter broraset har stigit till minst 39 och arbetet att söka efter fler offer fortsätter. Morandibron var byggd med snedstag i betong i stället för stål. En livsfarlig konstruktion, enligt Roberto Crocetti, doktor i konstruktionsteknik vid KTH i Stockholm eftersom betong spricker och fukt kommer in och fräter sönder armeringen i stagen, vilket försämrar hållfastheten. En bro av samma konstruktion stängdes av säkerhetsskäl 2017 i Libyen.