Löfven vill se förändring av inre marknaden

27 februari 2019

En fördjupad inre marknad som stärker tillväxten samt tar hänsyn till ekologisk och social hållbarhet – det vill bland annat statsminister Stefan Löfven (S) och 16 andra stats- och regeringschefer inom EU se framöver. Tillsammans har de undertecknat ett brev riktat till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk inför EU-toppmötet i mars. I det lyfter de också behovet av att EU:s inre marknad fullt ut omfamnar den digitala utvecklingen samt tjänsteekonomin, där det i dag finns många hinder.