Lönestrid under uppsegling i Tyskland

13 oktober 2017

Inför den tyska avtalsrörelse kräver nu landets störst industrifack IG Metal stora löneförhöjningar för nästa år. Lönekravet på sex procent och krav att vissa gruppen ska få sänkt arbetstid från 35 till 28 timmar i veckan säger arbetsgivarsidan nej till, rapporterar Ekot.