Lösning för garantipensioner utomlands

30 april 2018

En EU-dom slår mot det svenska systemet med garantipensioner. Nu ska en tillfällig lösning säkra pensionerna för dem bosatta utomlands medan domen granskas, skriver TT/GP.