Lövin: Stor chans EU ratificerar klimatavtal

30 september 2016
Medlemsländernas klimatministrar träffas i dag i Bryssel för att diskutera möjligheterna för EU att före den 15 oktober ratificera det klimatavtal som världen enades om för ett år sedan. Innan mötet menade Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) att chansen är ”väldigt stor” för att så ska ske. ■