Luxemburg kan bli Europaförst att legalisera cannabis

25 april 2019

I Luxemburg ska varje vuxen få odla, köpa, inneha och konsumera cannabis, enligt Luxemburger Wort. Syftet är att strypa handeln på den svarta marknaden och bättre skydda cannabisbrukare. Regeringen håller på att sondera vilka förebilder man ska luta sig mot, i slutet av maj reser hälsominister Etienne Schneider till Kanada som legaliserat cannabis för att sondera terrängen innan man lägger fram ett konkret lagförslag. Om parlamentet godkänner lagen blir Luxemburg först i Europa med att helt avkrimininalisera cannabis. I medicinskt syfte är cannabis tillåtet i landet sedan fjolåret.