Annons

Majoritet medlemsländer behåller gränshinder mot EU-medborgare

15 juni 2020
Uppdaterad: 13 december 2020

I dag måndag lanserade EU-kommissionen Re-open EU, en webbplattform för att stödja en nystart av resandet i EU. På plattformen kommer det att finnas praktisk coronabegränsningar och information i realtid om gränser, möjliga transportmedel och turisttjänster i medlemsländerna. Av en karta kan man utläsa att 8 EU-länder i dagsläget har helt öppnat sina gränser för EU-medborgare medan 19 länder har kvar olika gränshinder. Längst lista med olika undantag och särbestämmelser har Danmark. EU-kommissionen har tidigare vädjat till medlemsländerna att öppna sina gränser för EU-medborgare senast i dag.