Många kulturarbetare i Sverige

21 februari 2018

Efter Estland och Luxemburg hade Sverige under 2016 störst andel kulturarbetare i EU, motsvarande fem procent av alla sysselsatta, enligt Eurostat. EU-snittet låg på 3,7 procent.