Mängder av Coronaforskning förväntas till ny hemsida

22 april 2020

EU-kommissionen har lanserat en ny hemsida för att samla forskning om coronaviruset. Ordförande Ursula von de Leyen uppmanar alla forskare att ansluta sig. 

– De har möjligheten att hitta, lagra och analysera en bred variation undersökningar. Vi förväntar oss tiotusentals forskningsartiklar inom några dagar, säger von de Leyen i ett uttalande.