Människorättsgrupp förbjuds i Ryssland

12 februari 2016
En domstol i Ryssland upplöser människorättsgruppen Agora. Gruppen startade i Ryssland 2005, och var ett människorättsnätverk med 30-tal jurister och aktivister och har bland annat försvarat den feministiska punkgruppen Pussy Riot, Läs mer