Mänskliga rättigheter hotas i Polen

16 juni 2016
Flera av de mänskliga rättigheterna är allvarligt hotade i Polen enligt Europarådets människorättskommissionär Nils Muižnieks. – Denna regering har agerat förhastat, utan att konsultera remissinstanser, det hotar de mänskliga rättigheterna och det är mitt jobb att påpeka det, sade Nils Muižnieks.Läs mer