Mastercards danska förvärv får bakläxa av EU

6 april 2020

EU-kommissionen har granskat betalkortsbolaget Mastercards begäran att köpa det danska bolaget Nets företagstjänstedel, efter uppmaning från flera EU-länder, bland annat Sverige. Under måndagen meddelade kommissionen att “transaktionen hotar att påverka konkurrensen [på den inre marknaden] väsentligt”. Ytterligare redovisning av förvärvet begärs nu av Mastercard.