Medborgarinitiativ mot Ungern

30 november 2015
EU-kommissionen registrerade på måndagen ett medborgarinitiativ som kräver att Artikel 7 i EU-fördraget används för att sätta press på Ungern där initiativtagarna menar att grundläggande rättigheter satts på spel. Om initiativet får in minst en miljon namnunderskrifter måste kommissionen ta ställning till om man vill gå vidare med begäran.Läs mer