Mer än en halv miljon EU-bor hemhämtade

18 maj 2020

Sammanlagt fler än 580 000 EU-medborgare har hämtats till sina hemländer efter att ha blivit strandade på grund av coronaviruset. Insatsen är samordnad av EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och medlemsländerna.