Mer EU-insatser mot ungdomsarbetslöshet

1 juli 2020

EU-kommissionen föreslog på onsdagen att den så kallade ungdomsgarantin som sattes in i samband med finans- och eurokrisen stärks med minst 22 miljarder euron. Ungdomsgarantin ska se till att alla mellan 15 och 29 år får gå högst fyra månader utan anställning, utbildning eller lärlingsutbildning. Arbetslösheten bland unga är mycket högre än i andra åldersgrupper och unga riskerar i högre grad att bli av med jobbet i kristider.