Annons

Mer EU-pengar för att dämpa coronakrisen

27 mars 2020

På torsdagen antog Europaparlamentet två lagförslag för att motverka coronakrisen. Det ena var investeringsinitiativet, med ett paket på 37 miljarder euro som ska riktas till bland annat de nationella sjukvårdssystemen, små och medelstora företag och andra utsatta delar av EU-ländernas ekonomier. Parlamentet röstade också för att utvidga EU:s solidaritetsfond till att även täcka folkhälsokriser, vilket frigör runt 800 miljoner euro 2020.