Mer EU-pengar ska hindra migration

5 april 2017

EU-länderna enades på onsdagen om att Europeiska investeringsbanken ska satsa upp till motsvarande 35 miljarder kronor på projekt utanför EU. Syftet med satsningen är att finansiera projekt som ska dämpa fattigdom och arbetslöshet vilka anses vara några av de främsta orsakerna till att personer flyr till Europa.