MiIjöorganisationer kräver stopp för norsk oljeutvinning

19 maj 2021

Norska miljöorganisationer kräver stopp för fortsatt norsk oljeutvinning efter att den  internationella energibyrån IEA i en rapport slår fast världen inte har utrymme för fler oljefält om målet på 1,5 grader för den globala uppvärmningen ska uppnås, rapporterar Ekot.