Annons

Miljardlån ska rädda sysselsättning

26 augusti 2020

EU-kommissionen föreslog på onsdagen att 15 EU-länder ska få dela på 81 miljarder euro som lån, inom ramen för EU-programmet SURE, för att finansiera kortidspermitteringar under coronakrisen. Största lånen föreslås gå till Italien, Spanien, Polen och Belgien. Sverige har inte ansökt om SURE-lån.

– SURE var ett av de första skyddsnäten vi beslutade om att inrätta för att garantera att arbetstagare har en inkomst även om deras jobb har avbrutits, och att deras anställning bevaras, säger Nicolas Schmit, kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, i ett uttalande.