Miljöministrar enas om nya regler för dricksvatten

6 mars 2019
Uppdaterad: 6 mars 2019

EU:s miljöministrar enades under tisdagen om en gemensam ståndpunkt kring regler som ska garantera européernas rätt till rent dricksvatten. Förslaget innebär bland annat en uppdatering av kvalitetskraven, samt ställer krav på material som kommer i kontakt med dricksvatten såsom rör.  För att det ska bli verklighet måste medlemsländerna förhandla med EU-parlamentet som dock menar att medlemsländernas ståndpunkt kommer för sent och att förhandlingar kan inledas först nästa mandatperiod.