Miljoner EU-kronor till svenska mikroföretag

19 januari 2017

Motsvarande 44 miljoner kronor i lån och garantier har gjorts tillgängliga för svenska mikroföretag av bland annat Europeiska investeringsfonden. Runt 250 sådana företag har möjlighet att finansiera sig via EU-pengarna.