Miljoner ska lyfta löner för danska sjuksköterskor

30 november 2021

Region Själland i Danmark avsätter 30 miljoner danska kronor, motsvarande 41 miljoner svenska, till att höja lönerna för sjuksköterskor på sjukhusen, föreslår regionstyrelsen, enligt TT/SvD. Hälften ska gå till varaktiga lönehöjningar, och hälften till ett engångstillägg under nästa år.