Mindre företag ges ersättningar för immateriella kostnader

10 januari 2022

Idag måndag lanserade EU-kommissionen och Europeiska unionens kontor för immateriella rättigheter, EUIPO, en ny fond för små och medelstora företag, “för att hjälpa dem att skydda sina immateriella rättigheter”.  Fonden som är på närmare 500 miljoner kronor ska efter ansökan kunna ersätta delar av företagens immateriella kostnader och är en del av återhämtningen efter covid-19 och gröna och digitala övergångar under de kommande tre åren.