Ministrar allvarligt oroade för EU:s miljöarbete

30 juli 2018

I ett brev på fredagen uppmanar miljöministrarna från åtta länder, däribland Sverige, EU-kommissionen att skynda på arbetet med lagstiftning som bland annat rör farliga kemikalier och människors hälsa. De åtta länderna är: Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Finland, Lettland, Slovakien, Litauen, Luxemburg och Norge.