Ministrar: Ge kulturlivet del av krispaket

9 april 2020

Medlemsländernas kulturministrar diskuterade under onsdagen coronapandemins effekt på kulturbranschen. De underströk att EU:s ekonomiska stimulanspaket också måste komma kulturlivet till del.