Annons

Ministrar gillar tjänstepass men facket är kritiskt

15 mars 2016
EU:s konkurrenskraftsministrar uttalade sig vid sitt möte i februari positivt om ett tjänstepass i Europa. Tjänstepasset är tänkt att underlätta tjänstehandeln mellan EU-länder och skulle innebära att myndigheterna i utövarens hemland garanterar att denne uppfyller de lagar och regler som gäller där tjänsten ska utföras. Den fackliga organisationen Saco är mycket kritisk till förslaget och påpekar att det inte är realistiskt att tro att myndigheter har kompetens att tolka och bedöma lagstiftningen i övriga medlemsländer. ■